0026111

Wat is een Projectverpleegkundige?

Een projectverpleegkundige richt zich op het projectmatig ontwikkelen, implementeren en monitoren van kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg, in samenwerking met alle teamleden.

Voor een bepaalde periode gaat de projectverpleegkundige aan de slag met één of meerdere zorggerelateerde onderwerpen die verbetering of ontwikkeling behoeven. Daardoor worden zorgprocessen gestroomlijnd en wordt er efficiënter en effectiever gewerkt.

Niet alleen verbetert de kwaliteit van zorg , maar ook het werkplezier neemt teambreed toe.

Taken die bij een projectverpleegkundige passen:

 • Bevorderen van deskundigheid van medewerkers.
 • Ondersteunen en adviseren ten aanzien van het zorgproces of specifieke casuïstiek.
 • Zelfstandig zorggerelateerde projecten leiden op de afdeling.
 • Voorlichting geven door middel van workshops of klinische lessen.
 • Teamcoaching en –begeleiding.
 • Opzetten van afdelingsgebonden projecten en verbetertrajecten.
 • Een afdeling voorbereiden op de HKZ/ISO-audit.
 • Coördineren van kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Ontwikkelen en verbeteren van medicatieveiligheid of patiëntveiligheid.
 • Verbeteren van verpleegkundige rapportage en dossiervorming
 • Adviseren en sparren met management.

Waarom een projectverpleegkundige?

Daar waar een teamleider zich meer richt op personeelszaken en management, is een projectverpleegkundige juist inhoudelijk bezig met zaken die direct met de dagelijkse patiëntenzorg te maken hebben.

Doordat de projectverpleegkundige zelf beschikt over de benodigde attitude én verpleegkundige kennis en werkervaring, worden verbetertrajecten krachtiger en efficiënter uitgevoerd.

Een projectverpleegkundige is een betrokken en ervaren verpleegkundige die de samenwerking van het team gebruikt om kwaliteitsslagen te maken.

De projectverpleegkundige is dus bij uitstek geschikt om, samen met het team, noodzakelijke en structurele veranderingen in gang te zetten. Daarnaast is het inzetten van een (tijdelijke) projectverpleegkundige goedkoper dan het inhuren van een duur adviesbureau.

Waar moet een projectverpleegkundige aan voldoen?

 • BIG-geregistreerd.
 • Voorbehouden handelingen bijgeschoold.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring.
 • Leiderschapskwaliteiten, het voortouw durven nemen.
 • Invoelend vermogen, een team in beweging kunnen krijgen.
 • Projectmatig werken, regie nemen, kunnen coördineren en monitoren.
 • Communicatief en transparant, terugkoppelen en rapporteren.
 • Analytisch vermogen, kritisch en nauwkeurig zijn.
 • Kartrekker zijn, initiatief tonen, in gang zetten van een project.

Voordelen van een (tijdelijke) projectverpleegkundige:

 • is resultaat- en doelgericht.
 • Niet (emotioneel) betrokken bij de geschiedenis van de afdeling,
 • Kan hierdoor onafhankelijk en objectief advies geven.
 • Neemt sneller ingrijpende en moeilijke beslissingen
 • Helicopterview, en niet ‘bedrijfsblind’.
 • Met specifieke kennis en kunde de urgente problemen snel aanpakken.
 • Meer grip op kwaliteit, kosten en deadline van het project
 • Praktische handvatten en nieuwe inzichten geven medewerkers weer nieuwe energie.